Vinyasa yoga

Lekce pro yoga nováčky i zkušené jogíny. Vinyasa yoga je dynamičtějším stylem jógy, propojuje v sobě dech a pohyb. Prožitek skrze tělesnost, plynutí dechu = plynutí prány (životní energie).

Víte, že… ?

… vinyasu lze chápat jako flow, tedy pozice mezi sebou propojené a navazující souvisle na sebe. Slovo vinyasa doslova znamená umístit specifickým způsobem (kde njása znamená umístit a vi – specifickým způsobem). Vinyasové lekce se nesou v duchu plynutí střídajících se pozic na vlně dechu.
Zlatá nit, spojující celou vinyasovou lekci, je dech. Nejčastěji dech udžají, který celé tělo prohřívá, a tak jej připravuje na náročnější pozice a plynutí. Skrze jeho prohřátí organismu dochází k přirozené detoxikaci a očistě v průběhu lekce. Na lekcích často uslyšíte věty typu: Výdech s pravou nohou mezi dlaně, nádech – vyneste se za levou rukou do pozice bojovníka dva, výdech… Až se vám může zdát, že by lektor mohl ubrat na plynu. Význam spojení dechu a pohybu těla je dalekosáhlý. Ve chvíli, kdy spojíme dech a tělo, nemá naše mysl šanci skákat z minulosti do budoucnosti. Má co dělat v přítomnosti, a o to nám přeci často jde, dostat se do oné chvíle přítomnosti.
Dynamické lekce v tempu plynutí jsou vyhledávány nejčastěji lidmi, kteří se rádi a hodně pohybují. Běhají celý den mezi schůzkami, neustále něco řeší a nedokážou se zastavit ani při vstupu do jógového studia. Jsou to často lidé, které je hodně slyšet a vidět a mají tendenci pohybu ven. Naopak jsou zde lidé, kteří mají tendenci stahovat se dovnitř, lidé tišší, s potřebou neúčastnit se a nebýt na očích a tito lidé obecně vyhledávají lekce pomalé, statické a tiché. Z terapeutického pohledu bychom měli svou praxi zvolit jako protiváhu toho, čím se vyznačujeme. Jako protipól, polaritu, s kterou doplníme to, co nám chybí, a utišíme to, co nám přebývá. Jako splynutí jin a jang. Joga je však jen jedna, a tak výběr necháme čistě na vás…
Rezervujte zde…